De staf zorgt ervoor dat een compagnie beweegt en dat evenementen soepel verlopen. Binnen de Compagnie te Voet betekent een leidinggevende functie ook dat je daadwerkelijk initiatieven neemt binnen de organisatie van de groep.
Dit heeft als voordeel dat een officier altijd aangesproken kan worden met vragen over de organisatie, omdat hijzelf betrokken is bij de organisatie.
Ook helpt het feit dat een officier zich daadwerkelijk inzet voor het belang van de hele groep: dat geeft hem vaak automatisch het nodige gezag.

Voor de belangrijkste officiersfuncties worden iedere twee jaar verkiezingen gehouden, zodat iedereen de kans heeft om een bepaalde functie te vervullen en om ervoor te zorgen dat de officieren hun rang telkens kunnen bewijzen.

Een compagnie bestond uit een aantal officieren, waarbij destijds de benaming “officier” een ruimere betekenis had dan tegenwoordig. Niet alle officiersfuncties uit een originele compagnie zijn bezet binnen de Compagnie te Voet.

De staf

De kapitein
Hij is de aanvoerder van een compagnie. Een persoon van adel die op basis van zijn ervaring maar ook vaak op basis van zijn afkomst benoemd wordt. Bij de Compagnie te Voet is de kapitein de hoogste in rang.

De luitenant
Hij is de plaatsvervanger van de kapitein en voert uit zijn naam bevel over de compagnie. Hij is te herkennen aan zijn voorname voorkomen, zijn ruiterharnas, zijn oranje sjerp en zijn partizaan (een type paalwapen) als herkenningsteken voor zijn rang. De Compagnie te Voet heeft op dit moment geen luitenant.

Luitenant

De vaandrig
Hem is de zorg voor het vaandel toevertrouwd. Het vaandel is het symbolische hart van de compagnie en dient derhalve tot de laatste man verdedigd te worden.

De vaandrig is, net als de luitenant, een man van adel. Hij draagt een uitstekend kostuum, een ruiterharnas met oranje sjerp en natuurlijk het vaandel, gemaakt van zijde.

Vaandrager

De sergeanten
De sergeanten zijn met z’n tweeën. Zij zorgen voor de discipline binnen de groep. De sergeanten controleren de bewapening (belangrijk, zeker bij de vuurwapens), inspecteren de onderkomens en zijn belast met het indelen en de naleving van de wachtdienst. Ze zijn te herkennen aan hun oranje sjerp en hun hellebaard: een geducht paalwapen waarmee ze niet alleen de vijand te lijf kunnen gaan maar ook de linie kunnen richten.

Serganten

De rotmeesters
Binnen een compagnie zijn er drie rotmeesters.
Tot nu toe kan de Compagnie te Voet het af met twee. De rotmeesters commanderen de verschillende eskaders waarin de compagnie verdeeld is. Zij staan in de linie, hebben geen verdere onderscheidingstekens en werken nauw samen met de sergeanten. De rotmeester der musketiers houdt zich met name bezig met de veiligheid en naleven van wapen discipline tijdens het exerceren en tijdens het gevecht.

De trommelslagers
De trommelslagers zijn ook met twee. Zij geven de verschillende signalen die aangeven wat er moet gebeuren. Niet alleen tijdens de exercitie, maar ook in het kamp: dat begint ’s ochtends al met de reveille.
Ook zijn de trommelslagers onontbeerlijk tijdens het marcheren. Het ritme van de trommels maakt van een troep een eenheid.

De trommelaars werden gebruikt bij onderhandelingen en werden derhalve geacht een zekere intelligentie te hebben, een keurig voorkomen en de beheersing over meerdere talen.

Trommelslagers

De schrijver
De schrijver is de steun en toeverlaat van de kapitein en de luitenant voor wat betreft het administratieve beheer en correspondentie. Hij houdt tevens de presentielijsten bij en stelt in samenwerking met de wachtcommandant van dienst het wachtrooster op.

De chirurgijn
De chirurgijn was belast met het knippen en scheren van de soldaten en met het behandelen van verwondingen. De kennis van geneeskunde was zeer beperkt en was een mengsel van traditionele geneeskunde, (pseudo-)wetenschap en ervaring op het slagveld. De Compagnie te Voet heeft op dit moment geen chirurgijn.

De provoost
De provoost zorgt voor de discipline in het kampement en dient er tevens voor te zorgen dat tijdens de opbouw van het kampement de onderkomens volgens plan opgesteld worden.

De Provoost