Het Staatse leger was voor haar voorzieningen voor een deel afhankelijk van allerlei burgerinitiatieven. Een leger had destijds een grote aantrekkingskracht op ondernemende burgers van allerlei slag.

Er viel geld te verdienen: aangezien het Staatse leger er streng op toezag dat er niet werd geplunderd, werd er voor de voedselvoorziening netjes betaald. Soldaten die regelmatig werden uitbetaald, hadden natuurlijk ook geld te besteden.
Wil je of kun je geen militaire rol spelen, maar wil je toch bij de Compagnie te Voet? Dan kun je je aansluiten bij het kampgevolg! Het civiele gedeelte van het kampement is minder streng georganiseerd dan het militaire.  Hoewel er buiten de evenementen om wel een coördinator kampgevolg is, heb je veel meer vrijheid in je doen en laten. Net als in de zeventiende eeuw zorgt het kampgevolg voor het eten, drinken en het vermaak. De leden van het kampgevolg lopen geen wacht. Wel wordt er gezorgd voor het ontbijt: diegene die “ontbijtdienst” heeft staat een uur eerder op om te beginnen met het koken van de pap.
De wacht heeft gezorgd dat het vuur al (of nog!) brandt.

Na het ontbijt beginnen de voorbereidingen voor de lunch, en na de lunch wordt er rustig begonnen met het avondeten. Voor al het eten dat wordt gemaakt worden zoveel mogelijk historische recepten gebruikt.
Iedereen doet zijn eigen afwas en voor het afwassen van de gezamenlijke spullen, met name de pannen, wordt geloot.

’s Avonds is onze kroeg “d’Maegd met de Meloenen” open. Deze kroeg wordt gerund door het kampgevolg, alhoewel ook soldaten zich kunnen aanmelden voor bardienst en zo vrijstelling voor de wacht kunnen krijgen! In de kroeg kun je diverse dranken bestellen, die betaald kunnen worden met onze eigen 17e eeuwse munten! De schenkkannen waaruit geschonken wordt zijn exacte replica’s van originele kannen en zijn bezit van de vereniging. Wel moet iedereen zelf zorgen voor een beker een of een glas. Dit geldt ook voor etensborden en bestek.

Met name in de kroeg, als het ’s avonds donker is en de olielampen en kaarsen aangaan waan je jezelf dikwijls helemaal in de zeventiende eeuw. Vooral als onze muzikant een (origineel zeventiende-eeuws) lied inzet en iedereen meezingt…
In de kroeg zijn met name de dames van het kampgevolg onbetwist de baas en zij houden zich het recht voor om je bij onbehoorlijk gedrag uit de kroeg te gooien. Dus wees op je hoede!

gezelligheid in de kroeg